Hiệu ứng con ếch: Đừng để nước đến chân mới nhảy!

hieu-ung-con-ech

Có người thích một cuộc sống bình phàm, không theo đuổi cái gì, vì vậy bằng lòng cầm mức sống hiện tại và cứ vậy sống đến già, nhưng nếu bạn không muốn sống cuộc sống như vậy, vậy thì bạn phải bước ra khỏi vùng an toàn, thoát ra khỏi “hiệu ứng con ếch”. […]

0966858097