TẦM NHÌN SỨ MỆNH

CHỮ TÂM LÀM NỀN TẢNG

Tôi hiểu rằng cần phải đặt chữ TÂM làm nền tảng phát triển cho các hoạt động của mình. Tôi phục vụ khách hàng, đối tác tận tâm như phục vụ những người thân trong gia đình mình và như cách mà bản thân mình muốn được người khác phục vụ

PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU

Tôi hiểu rằng mỗi cá nhân đều là một nhà lãnh đạo đối với cuộc đời của chính mình và với những người mình có liên quan, vì vậy cách để lãnh đạo, để dẫn đầu vĩ đại nhất chính là phụng sự người khác hết mình

KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI

Học hỏi, sáng tạo là yếu tố sống còn, là đòn bẩy cho sự phát triển bền vững của bản thân, vậy nên tôi luôn cải tiến bản thân tốt hơn mỗi ngày.

LUÔN GIỮ CHỮ TÍN

Tôi hiểu rằng, Chữ Tín là quan trọng nên phải giữ chữ tín như giữa trái tim và nỗ lực cao nhất để đạt dược mục tiêu, thậm chí đạt ở mức “xuyên đích” đối với những mục tiêu đã đặt ra cũng như những cam kết với khách hàng, đối tác.

KIẾN THỨC

TẢI TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

Hãy để lại thông tin để nhận MIỄN PHÍ bộ tài liệu tuyệt vời này ngay!